2010 | een eerste aanzet

2010 | een eerste aanzet

In 2010 werd het initiatief ‘Jaarringen’ met een tweetal projecten onder de aandacht gebracht. De ‘wilgenexpress’ van Ludy Feyen en het ‘mobiel museum’ van Marijke Wijgerinck gaven een eerste indruk van de relatie die omgeving en beeldende kunst met elkaar aan kunnen gaan.