Columns 2014

2014

Opgravingen 01/03/14 1 maart - OpgravingenAfgelopen week stond ik in de Dorpsstraat, op de plek van het voormalige parochiehuis van de Nicolaasparochie en het nog voormaliger Bondshotel ‘De Gouden Leeuw’, met mijn neus er bovenop: opgravingen! Ik kan uren kijken hoe mensen in witte overalls door kijkers turen, lijnen spannen, codes noteren en iedere centimeter fotografisch vastleggen. Laag voor laag worden daar – achter de gevel die met wat steun in de rug overeind probeert te blijven staan – muurtjes, vloeren en fundamenten van honderden jaren oud blootgelegd. Zo gaat dat: voordat er op een oude plek iets nieuws gebouwd kan worden, doen archeologen steekproeven om te kijken of er iets bijzonders in de bodem te vinden is; en als dat interessant blijkt, kan de bouw zelfs tijdelijk opgehouden worden om in diepere lagen te kunnen graven. Ik weet niet of dat hier zal gebeuren – het is ook een geldkwestie – maar ik ben dol op ‘diepere lagen’. Zo mijmerend in de voorjaarszon en terugkijkend in de tijd, vond ik het ook wel een mooie gedachte om die diepere lagen niet bloot te leggen en boorde juist daardoor een diepere laag in mijzelf aan: die van de fantasie. MW

Stille wateren, diepe gronden 21/02/14 Stille waterenSinds 2011 schrijven wij wekelijks een blog over cultuur in Zoetermeer. Sinds het begin van dit jaar hebben we daarin al regelmatig over de komende Jaarring in juni en juli bericht. Het thema van deze editie is ‘Waterwerken’. Welke spreekwoorden gaan er over water, vroeg ik mij af? Nou, dat bleken er heel wat te zijn. Van stormen in glazen water tot water naar de zee dragen, van water zien branden tot water bij de wijn doen. Daarnaast werden er veel romans en films aan dit thema gewijd. Logisch natuurlijk, in Nederland speelt het water een grote rol. Ook in Zoetermeer. Niet alleen verwijst de naam naar water, maar zeker in het Zoetermeerse landschap is water een factor van belang. De Buurtvaart houdt al vele jaren het oude dorp nat en daarmee de huizen overeind. Over de Dobbe voeren niet eens zo heel lang geleden schepen met ladingen graan en wat al niet meer tot aan het sluisje. Het Leidens Ontzet werd vanuit Zoetermeer over het water ingezet door de Geuzen. Maar water is ook leisure en pleasure om op, aan en in te recreëren. In de komende zomer weerspiegelt datzelfde water kunstwerken. Vervolgens zullen op hun beurt de kunstwerken het water weerspiegelen, de omgeving en niet te vergeten de mensen zelf. Deze laatsten bestaan niet alleen zelf voor meer dan zeventig procent uit water – echte Dutch Waterdreams – maar vormen meestal juist de diepe gronden. MW

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10