Columns 2012

2012

Koningslinde 28/1/12

Vier weken koninklijk drama op tv en als eerste bijzondere boom op de Jaarring-wandeling de Koningslinde op Dorpsstraat 24. Een levend monument. Toeval?

Hoe komt deze boom eigenlijk aan zijn naam? Op zoek naar het antwoord kom ik van alles tegen. De Latijnse soortnaam Tilia is afgeleid van het Griekse woord tilos dat vezel betekent. De bastvezels werden vroeger gebruikt om schoeisel en touw van te maken. Wist u dat Tilburg naar deze boom is genoemd? What’s in a name..? Elders lees ik dat de boom nogal eens voorkomt in sagen, mythen en volksgeloof. Zo is de boom gewijd aan de Keltische godin Freya (liefde en vruchtbaarheid) en de geest van de lindeboom gold als beschermer van woningen. Het is niet voor niets dat deze boom van oudsher veel werd aangeplant in dorpen en steden, bij boerderijen en grote buitenplaatsen. Ook de majestueuze hoogte die ze kunnen bereiken van wel 30 meter en het planten van deze soort bij gelegenheid van koninklijke gebeurtenissen zou een antwoord kunnen zijn. Uiteindelijk ontdek ik dat de naam afkomstig is van Koning Willem III. Hij stelde na de overstroming van 1870 nieuw plantmateriaal ter beschikking aan kwekers in het rivierengebied. Een koninklijk gebaar! Maar misschien deed hij het wel omdat de oude betekenissen hem ook zo aanspraken.

MW

Bomen over Jaarringen 21/1/12

Afgelopen zondagmiddag liep ik door het Binnenpark naar het Stadshart. Het Binnenpark wordt al geruime tijd – met tussenpozen – flink aangepakt. Ik merkte hoezeer je gewend raakt aan een bepaald beeld.

Ingrepen daarin laten je echter ook opnieuw kijken en letterlijk andere zichtlijnen zien en ervaren. Ik werd nieuwsgierig naar het oorspronkelijke ontwerp voor dit park nu ruim dertig jaar geleden. De vraag drong zich bovendien aan mij op of ik naar cultuur of natuur keek.

Terwijl ik nota bene midden in de bossen in het oosten van het land ben opgegroeid weet ik er eigenlijk verschrikkelijk weinig vanaf!

Gelukkig zijn er mensen die hierover veel en enthousiast kunnen vertellen. Voor Jaarring 2011 heeft Lodewijk van Duuren (KNNV Zoetermeer) gegevens over elf bijzondere boomsoorten op een rijtje – of beter gezegd in een ring – gezet.

Hij schrijft er op deze plaats vanaf nu driewekelijks over, net zo lang tot er een nieuwe jaarring met bomen op de kaart staat!

MW

Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24