• 2014 Dobbeplas

  Hetty Arens

  manden van wilgentenen

  LEES MEER

 • 2014 Croesinckplein

  Niels Lakens

  De kat van Palenstein

  LEES MEER

 • 2014 Spartastraat

  Maarten Fleuren en Kees Reijnen

  De Pelgrim

  LEES MEER

 • 2014 Warande

  Marian Meerbeek

  Waterbollen

  LEES MEER

 • 2014 Nederlandlaan/ Overwest

  Paul Segers

  ZFU-05

  LEES MEER

 • 2014 J.L. van Rijweg

  Richard van der Koppel

  Melite

  LEES MEER

 • 2014 Museumtuin

  Karin ter Waarbeek

  InstallatieSTOELEN

  LEES MEER

 • 2014 Wilhelminapark

  Pedro Marzorati

  Where the tides ebb and flow

  Lees meer

Previous FrameNext Frame

Onder de overkoepelende naam ‘Jaarringen Zoetermeer’ organiseert Stichting Terra Art Projects een periodieke kunstroute waarin de natuur, het cultureel erfgoed en de kunstwerken in de openbare ruimte zichtbaar worden gemaakt. Net als de jaarringen van een boom, groeit de kunstroute ook per editie. De ‘vaste’ collectie wordt aangevuld met tijdelijke beelden, objecten en installaties van professionele (inter)nationale kunstenaars. De Jaarring maakt de kwaliteit en de identiteit van het bewuste gebied zichtbaar en sluit aan bij de thema’s van de stad. Met het meerjarige project Jaarringen wil Stichting Terra Art Projects de zichtbaarheid van cultuur in Zoetermeer vergroten. Via een mix van opvallende, ludieke en verdiepende kunstwerken die passen bij de bevolkingssamenstelling van de stad dagen wij de bewoners uit om hun eigen omgeving anders te bekijken. Door te kiezen voor bekende (inter)nationale kunstenaars beoogt Terra Art Projects Zoetermeer landelijk te profileren als serieus domein voor professionele kunst.

Op naar de volgende editie!
In juni en juli 2014 vond, na een lange en intensieve voorbereiding, het project Jaarringen 2014 plaats. De deelnemende kunstenaars waren: Paul Segers, Marian Meerbeek, Maarten Fleuren/Kees Reijnen, Niels Lakens, Pedro Marzorati, Karin ter Waarbeek, Richard van der Koppel en Hetty Arens. Terra Art Projects kan terugkijken op een project dat via verassende kunst op de opvallende en verborgen plekjes van de stad iets heeft losgemaakt bij de stadsbewoners.

Vele honderden mensen kochten het Jaarringen routeboekje in het TERRATORIUM en liepen zelfstandig of onder begeleiding de kunstroute. Ook bleven de kunstwerken niet onopgemerkt door toevallige passanten en de wijkbewoners. De vele reacties en de foto’s die Terra zag en binnenkreeg via alle mogelijke kanten maakt dat we kunnen concluderen dat Jaarringen 2014 zijn doel heeft bereikt. Maar wat is dat doel ook alweer?

Via de kunst, natuur en het erfgoed van Jaarringen brachten we het project naar de inwoners toe, letterlijk en figuurlijk. Terra heeft via de kunstroute bovendien nieuwe groepen bezoekers naar het TERRATORIUM weten te trekken. Stadsbewoners (wandelaars én kunstliefhebbers) die voor het boekje naar de Dorpsstraat 12 kwamen, weten Terra voortaan te vinden. Velen van hen bekeken direct bij het kopen van het boekje de maandexposities van Jan-Evert Zondag of Gerart Kamphuis.

Jaarringen gaat verder
Jaarringen 2014 was een succes. Het heeft Terra er nog meer van overtuigd om dit waardevolle project voort te zetten. De komende periode zal de stichting daarom gebruiken om de volgende kunstroute voor te bereiden. Het streven is om de vierde editie van Jaarringen in 2016 of 2017 plaats te laten vinden.

Naslag
Op deze website vind u een naslag van alle edities van jaarringen.